Новації в сфері гарантування вкладів фізичних осіб

Після скрутного кризового періоду в 2008 році в українського населення поступово почала відновлюватися довіра до вітчизняної банківської системи і сьогодні майже кожен третій громадянин має депозитний вклад в банку. Але після набрання чинності нового Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що розроблено на заміну діючому у даний час Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», N 2740-III від 20.09.2001 р., така довіра може суттєво похитнутися.

Так, Президент України Янукович В.Ф. 19 березня 2012 р. підписав  Закон № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який на думку багатьох економістів носить ряд як позитивних так і негативних новацій.

Суттєвою новацією нового Закону є розширення кола повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов’язане з передачею йому функцій по роботі з проблемними банками. Зокрема, Фонд отримує право вводити тимчасову адміністрацію та ліквідовувати банки (раніше це було виключне право Національного банку України), визначати суму, яка підлягає сплаті вкладнику у разі визнання банка неплатоспроможним, максимізувати активи банків, які надходять для компенсації вкладів. Фонд також отримує право приймати нормативно-правові акти, обов’язкові для виконання банками, здійснювати контроль за виконанням зобов’язань банків у зв’язку з їх участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб, інвестувати кошти в державні цінні папери України та здійснювати інвестиційну діяльність на засадах затверджених адміністративною радою Фонду інвестиційного плану виходячи із потреб забезпечення виконання функцій Фонду.

У зв’язку з цим виникає питання: «Чи спроможний Фонд виконати покладені нього функції по роботі з проблемними баками?», так як на відміну від Національного банку України, він позбавлений ряду важелів впливу на банки, таких як надання кредитів проблемним установам, проведення заходів з їх санації тощо.

Крім того НБУ щодня здійснює нагляд за діяльністю банків, контролює їх звітність, здійснює перевірку їх діяльності, тобто володіє всією інформацією, яка може дати уявлення про достеменну ситуацію банку. Тому Фонду, не володіючи такою інформацією, може бути досить складно виконувати покладені на нього функції по роботі з проблемними банками.

Однак найбільш хвилюючою новацією Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» для пересічного громадянина країни є те, що він не закріплює фіксовану суму гарантованого повернення вкладникам депозитів у разі банкрутства банку, так як це передбачено нині діючим Законом «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

На сьогоднішній день  відповідно до Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.11.2010 р. № 2 розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, становить 150 000 гривень.

Згідно ж нового Закону Фонд самостійно буде приймати рішення, яку суму він сплачуватиме вкладнику в разі банкрутства банку. На думку провідних економістів країни, таке нововведення може негативно позначитись на діяльності всієї банківської системи, першопричиною чого може стати зменшення зацікавленості громадян нести гроші в банк в результаті втрати високого ступеня захисту своїх вкладів.

Крім того новим Законом збільшено перелік обмежень, коли Фонд не відшкодовує кошти, а саме:

  • кошти передані банку в довірче управління;
  • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
  • за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
  • кошти розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
  • кошти розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
  • кошти розміщені на вклад власником істотної участі банку;
  • кошти розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
  • за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;
  • за вкладами у філіях іноземних банків.

Отже цілком ймовірно, що перехід від фіксованої суми гарантування вкладів фізичних осіб на відносну, чітко не визначену законодавством зменшить зацікавленість громадян робити банківські вклади, що в свою чергу може призвести до дестабілізації депозитного ринку та масового відтоку вкладів.

Враховуючи такі новації Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» можна з впевненістю назвати революційним, так як з одного боку створюється та запроваджується удосконалений механізм роботи з проблемними банками в Україні, що носить позитивний характер, а з іншого боку намічаються негативні тенденції у взаємовідносинах банків з існуючими та можливими вкладниками. Крім того виникає ряд питань, пов’язаних з спроможністю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ефективно виконувати покладені на нього функції, на які відповідей поки що сьогоднішній день не існує.