Договірне право

  • Проведення юридичної експертизи та розробка проектів договорів, протоколів розбіжностей, протоколів узгодження розбіжностей, актів виконаних робіт і наданих послуг
  • Представлення інтересів клієнтів при проведенні переговорів і узгодження умов договорів з контрагентами
  • Оцінка та мінімізація юридичних ризиків, прогнозування юридичних наслідків укладення договорів
  • Правова експертиза на предмет наявності / відсутності необхідних повноважень у підписанта договору
  • Досудове врегулювання спорів, в т. ч. за участю медіатора
  • Представлення інтересів сторін договору в судах
  • Супровід процесу виконання судових рішень