Господарські, корпоративні, майнові, немайнові спори

Господарські спори – це спори, які виникли між суб’єктами господарської діяльності. Даний вид спорів може вирішуватися самостійно або ж в господарському суді.

Корпоративні спори – це корпоративний конфлікт у відносинах акціонерів товариства, акціонерів та менеджменту суспільства, інвесторів та суспільства, який призводить або може призвести до наступних обставин: порушення норм чинного законодавства, статуту або внутрішніх документів товариства, прав акціонера або групи акціонерів, позови до суспільства, його органам управління або по суті прийнятих ними рішень, дострокове припинення повноважень діючих органів управління, істотні зміни в складі акціонерів.

Майнові спори – спори, що виникають при порушенні права власності на майно. Власник має право: вимагати повернення свого майна, яке перебуває у незаконному володінні, усунення перешкоди користування майном, відшкодування вартості майна, а також прибутків від користування майном. В окремих випадках порушники права власності несуть не тільки цивільно-правову, а й кримінальну відповідальність.

  • Реєстрація юридичних осіб, представництв та фізичних осіб-підприємців в Україну
  • Зміна статутного капіталу
  • Операції з корпоративними правами
  • Корпоративне управління: загальні збори, топ-менеджмент, статутні документи
  • Реорганізація і ліквідація компаній
  • Розробка і впровадження схем захисту активів
  • Розділ бізнесу між партнерами
  • Судове вирішення корпоративних спорів