Нова конвенція частково позбавить офшорний острів привабливості для іноземних інвесторів

8 листопада в рамках офіційного візиту Президента України в Республіку Кіпр відбулася церемонія підписання низки двосторонніх документів, зокрема Конвенції про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленням від сплати податків на доходи і майно.

Пасивні доходи

Цей документ, у разі його ратифікації, замінить чинну угоду, укладену урядом СРСР, яка діє з серпня 1983 року.

Доступний текст конвенції містить ряд важливих змін, спрямованих передусім на підвищення ставок оподаткування пасивних доходів. Крім того, документ встановлює правила обміну інформацією між договірними державами, є в ньому також норми

про недискримінацію.

Згідно з положеннями конвенції дивіденди, що виплачуються резидентом України на користь резидента Кіпру, обкладатимуться за ставкою 5% за умови володіння останнім не менше 20% статутного капіталу української компанії або здійснення інвестиції в розмірі не менше €100 тис. У всіх інших випадках дивіденди обкладатимуться за ставкою 15%.

При цьому, з огляду на формулювання положень конвенції, можна дійти висновку, що знижена ставка також може застосовуватися в разі придбання акцій (долей) компанії (за умови, що винагорода становить не менше €100 тис.). Проте, враховуючи практику застосування податкового законодавства органами контролю (зокрема, стосовно застосування звільнення від оподаткування дивідендів згідно з Конвенцією між Україною і королівством Нідерланди про уникнення подвійного оподаткування й запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і майно), можна чекати фіскальної позиції з цього питання.

При виплатах резидентові Кіпру відсотків в Україні стягуватиметься податок на репатріацію за ставкою 2%.

Платежі за надання права користування об’єктами інтелектуальної власності, залежно від їх вигляду, можуть обкладатися в Україні за ставкою 10% або 5%. У ст.12 конвенції, що встановлює правила оподаткування роялті, наводиться вичерпний перелік вказаних платежів, що може на практиці вивести з-під її дії деякі такі доходи (тобто застосування до них 15%-ої ставки податку).

Статті конвенції, присвячені оподаткуванню пасивних доходів, на відміну від чинної угоди, містять посилання на необхідність наявності в одержувача доходу статусу так званого фактичного власника. Відсутність цього положення в чинній угоді, незважаючи на його ігнорування податковими органами, могла бути аргументом для незастосування концепції бенефіціарного власника судом.

Усупереч загальноприйнятій тенденції конвенція не встановлює спеціальних положень про оподаткування доходів, отриманих від продажу акцій (долей) в статутному капіталі компанії, що формує свою вартість переважно від нерухомого майна.

Разом з тим доходи від нерухомого майна і (або) від використання нерухомого майна (в т.ч. здача в

оренду) кіпрськими компаніями відтепер підлягатимуть оподаткуванню в Україні за ставкою 15%.

На зміну загальним положенням чинної угоди, що стосуються обміну інформацією між державами, прийдуть детальніші правила взаємодії компетентних органів країн в інформаційній сфері. Головним нововведенням можна назвати можливість запиту інформації, що належить «призначеним особам, агентам або довіреним особам» згідно з ч.5 ст.24 конвенції. Очевидно, це повноваження може застосовуватися до представників номінальних сервісів, що надаються кіпрськими резидентами.

Можливі наслідки

Щоб конвенція набрала чинності, вона повинна бути ратифікована українським парламентом. Згідно з положеннями конвенції вона вступає в дію з дня отримання останнього письмового повідомлення, яке свідчить про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур. При цьому положення документа в цілому повинні застосовуватися з початку року, наступного за роком набрання ним чинності. Так, з урахуванням недавніх парламентських виборів і за умови ратифікації конвенції ново­обраним законодавчим

органом можна чекати початку застосування її положень не раніше 2014 року.

Крім того, повинне бути вирішене питання денонсації чинної угоди. Не виключено, що податкові органи можуть зайняти фіскальну позицію і стверджувати, що чинна угода втратить силу з моменту набуття чинності новою конвенцією і до початку застосування положень останньою (най­імовірніше 1 січня 2014 р.) положення жодної з конвенцій застосовуватися не будуть.

Головними наслідками ухвалення конвенції можуть стати пошуки альтернативних рішень структуризації володіння українськими активами. Однією з таких альтернатив може стати Голландія. Водночас Кіпр цілком може зберегти свою привабливість для цілей структуризації володіння українськими активами, незважаючи на втрату деяких податкових переваг.

За матеріалами http://zib.com.ua/ua/12700-pidpisano_novu_podatkovu_ugodu_mizh_ukrainoyu_ta_kiprom.htm